Sachal Wind Power Project in Jhampir, Pakistan

In Pakistan kampen ze met een tekort aan elektriciteit, wat leidt tot stroomuitval die lokale huishoudens en bedrijven treft.  Het project genereert emissievrije windenergie voor het lokale net, waardoor de behoefte aan energiecentrales op fossiele brandstoffen en het aantal stroomuitval in het gebied afneemt. Met minder black-outs verbetert het project de economische prestaties en bevordert het de economische groei in de regio.

Voordelen:

  • Beperkt 84.804 metrische ton CO2 per jaar.
  • Jaarlijks wordt gemiddeld 136.500 MWh schone energie opgewekt.
  • Bevordert overdracht van technische knowhow om windenergie in Pakistan te gebruiken.
  • Creëert werkgelegenheid tijdens zowel de bouwfase als de operationele periode.