Vietstar afvalverwerkingsfaciliteit in Ho Chi Minh City, Vietnam

Dit project vermindert de methaanuitstoot door afval dat voorheen op open stortplaatsen lag en broeikasgassen lekte, te behandelen op een manier waarbij voorkomen wordt dat gas in de atmosfeer ontsnapt. Daarnaast wordt plastic afval gesorteerd, afval gerecycled, kunstmest geproduceerd voor lokaal gebruik en worden duurzame banen gecreëerd voor de lokale bevolking.

Voordelen:

  • Jaarlijks wordt meer dan 180.000 ton CO2 verminderd.
  • Jaarlijks wordt meer dan 53.000 ton biologische compost geproduceerd.
  • 810 banen zijn gecreëerd bij de uitvoering en exploitatie van projecten, waardoor lokale economieën een boost kregen met nieuwe inkomstenstromen.
  • De faciliteit verwerkt 432.000 ton vast afval per jaar.