Windenergieproject van Los Santos in Cartago, Costa Rica

Dit project wekt schone elektriciteit op en verdringt de uitstoot die wordt opgewekt door  energiecentrales die zijn aangesloten op het nationale elektriciteitsnet. Het is het 1e  windenergieproject dat in Costa Rica is ontwikkeld door een landelijke elektrificatiecoöperatie.

Bij het opwekken van schone elektriciteit streeft het project naar duurzame en economische ontwikkeling door lokale gemeenschappen te ondersteunen bij verbeteren van de infrastructuur en door de bevolking voor te lichten over duurzaam energieverbruik, klimaatverandering en biodiversiteit.

Voordelen:

  1. Jaarlijks meer dan 11.000 ton CO2-uitstoot vermijden.
  2. Ondersteuning van de ontwikkeling van lokale gemeenschappen door activiteiten voor lokale infrastructuur, onderwijs en initiatieven voor duurzame ontwikkeling.
  3. Faciliteren van workshops voor kinderen en studenten over milieueducatie, gericht op hernieuwbare energie, klimaatverandering en afvalrecycling.
  4. Creëren van 6 geschoolde technische fulltime banen en 14 extra indirecte banen op het platteland voor mannen en vrouwen.