Klimaatverandering

Bij bijna alles wat u doet komt het broeikasgas CO2 vrij. We noemen dit de voetafdruk die u achterlaat. Deze voetafdruk zorgt voor klimaatverandering. Om klimaatverandering tegen te gaan is het beter om minder energie te gebruiken.

U kunt iets doen

Uw keuzes voor duurzaam vervoer, een energiezuinig huis en bewust eten maken dus echt verschil. En uitstoot die je niet of moeilijk kunt vermijden, kun je weer goedmaken. Dat wordt compenseren genoemd.

Uitstoot goedmaken

Om klimaatcompensatie beschikbaar te maken voor auto’s die gefinancierd worden via Santander Consumer Finance, werken wij samen met klimaattechnologiebedrijf CHOOOSE™. Simpel gezegd, met uw bijdrage ondersteunt u financieel projecten die de uitstoot van broeikasgassen inclusief CO2, in ontwikkelingslanden over de hele wereld verminderen. Maar daar blijft het niet bij; door ondersteuning van deze projecten draagt u ook bij aan het verbeteren van de levensstandaard en het creëren van werkgelegenheid voor de lokale bevolking.

Compenseer de CO2-uitstoot van uw auto door klimaatprojecten over de hele wereld te steunen.
U kunt de CO2-uitstoot die u veroorzaakt met uw auto verminderen. Wij leggen u graag uit hoe.

 

1

Bereken de CO2-uitstoot van uw rijstijl.

2

Compenseer en doneer aan gecertificeerde koolstofreductieprojecten die actief de klimaatverandering bestrijden.

3

Ontvang een certificaat met de erkenning dat u verantwoording neemt voor de CO2-uitstoot van uw nieuwe auto.

 

Welke voetafdruk laat uw auto achter?
Bereken het zelf met deze calculator en compenseer!

 

 

 

Deze klimaatprojecten in ontwikkelingslanden helpt u

Wanneer u de CO2-uitstoot van uw auto compenseert via Santander Consumer Finance en CHOOOSE, dan helpt u mee om de klimaatverandering actief te bestrijden via deze geverifieerde projecten:

Windenergieproject van Los Santos in Cartago, Costa Rica

Dit project wekt schone elektriciteit op en verdringt de uitstoot die wordt opgewekt door  energiecentrales die zijn aangesloten op het nationale elektriciteitsnet. Het is het 1e  windenergieproject dat in Costa Rica is ontwikkeld door een landelijke elektrificatiecoöperatie.

Bij het opwekken van schone elektriciteit streeft het project naar duurzame en economische ontwikkeling door lokale gemeenschappen te ondersteunen bij verbeteren van de infrastructuur en door de bevolking voor te lichten over duurzaam energieverbruik, klimaatverandering en biodiversiteit.

Voordelen:

 1. Jaarlijks meer dan 11.000 ton CO2-uitstoot vermijden.
 2. Ondersteuning van de ontwikkeling van lokale gemeenschappen door activiteiten voor lokale infrastructuur, onderwijs en initiatieven voor duurzame ontwikkeling.
 3. Faciliteren van workshops voor kinderen en studenten over milieueducatie, gericht op hernieuwbare energie, klimaatverandering en afvalrecycling.
 4. Creëren van 6 geschoolde technische fulltime banen en 14 extra indirecte banen op het platteland voor mannen en vrouwen.
Sachal Wind Power Project in Jhampir, Pakistan

In Pakistan kampen ze met een tekort aan elektriciteit, wat leidt tot stroomuitval die lokale huishoudens en bedrijven treft.  Het project genereert emissievrije windenergie voor het lokale net, waardoor de behoefte aan energiecentrales op fossiele brandstoffen en het aantal stroomuitval in het gebied afneemt. Met minder black-outs verbetert het project de economische prestaties en bevordert het de economische groei in de regio.

Voordelen:

 • Beperkt 84.804 metrische ton CO2 per jaar.
 • Jaarlijks wordt gemiddeld 136.500 MWh schone energie opgewekt.
 • Bevordert overdracht van technische knowhow om windenergie in Pakistan te gebruiken.
 • Creëert werkgelegenheid tijdens zowel de bouwfase als de operationele periode.
Birahi Ganga Hydro Electric Project in Uttarakhand, India

De regio rond het Birahi-dorp is een van de economisch meest onderontwikkelde gebieden in India, waar stroomtekorten veel voorkomen omdat het huidige energiesysteem niet aan de vraag kan voldoen. Daarom zijn lokale dorpen gedeeltelijk afhankelijk van brandhout voor hun dagelijkse energiebehoefte, wat leidt tot ongunstige ecologische gevolgen zoals bosdegradatie, bodemerosie en vermindering van de vruchtbaarheid van de bodem. Birahi Ganga is een door de VN-geverifieerd project waarbij water wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken.

Voordelen:

 • Verplaatst elektriciteit uit het netwerk die wordt gedomineerd door niet-hernieuwbare fossiele brandstoffen en vermindert de behoefte aan brandhout.
 • De opwekking van elektriciteit door het project vermindert 34.774 ton CO2 per jaar.
 • Het project verhoogt de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de stroomvoorziening naar de dorpen die op het net zijn aangesloten.
 • Verbetert de ecologische, sociale en economische ontwikkeling van het gebied d.m.v. plantagebosbouw.
 • Aanleg van nieuwe wegen die de toegang tot het gebied verbeteren.
 • Het project zorgt voor lokale werkgelegenheid.
Vietstar afvalverwerkingsfaciliteit in Ho Chi Minh City, Vietnam

Dit project vermindert de methaanuitstoot door afval dat voorheen op open stortplaatsen lag en broeikasgassen lekte, te behandelen op een manier waarbij voorkomen wordt dat gas in de atmosfeer ontsnapt. Daarnaast wordt plastic afval gesorteerd, afval gerecycled, kunstmest geproduceerd voor lokaal gebruik en worden duurzame banen gecreëerd voor de lokale bevolking.

Voordelen:

 • Jaarlijks wordt meer dan 180.000 ton CO2 verminderd.
 • Jaarlijks wordt meer dan 53.000 ton biologische compost geproduceerd.
 • 810 banen zijn gecreëerd bij de uitvoering en exploitatie van projecten, waardoor lokale economieën een boost kregen met nieuwe inkomstenstromen.
 • De faciliteit verwerkt 432.000 ton vast afval per jaar.

“ De compensatieprojecten die CHOOOSE heeft uitgezocht, vertegenwoordigen de beste standaarden voor internationale emissiereducties die momenteel beschikbaar zijn."

- Niclas Svenningsen, Manager, Global Climate Action UNFCCC

 

 

Over CHOOOSE ™


Chooose levert een platform waarmee de klimaatimpact berekend kan worden waardoor u de mogelijkheid heeft om uw rijstijl te compenseren. Chooose beheert alle overeenkomstige CO2-compensaties namens de Santander Groep en haar consumenten.Het geld van uw compensatie wordt namens u geïnvesteerd in klimaatprojecten. U ondersteunt financieel projecten die de uitstoot van broeikasgassen inclusief CO2, in ontwikkelingslanden over de hele wereld verminderen. Deze projecten worden zorgvuldig geselecteerd door een internationaal CO2-adviesteam, geverifieerd door externe auditors (bijv. DNV GL) en gecertificeerd door erkende certificeringsnormen zoals bijv. de Verenigde Naties.

 

Uw voetafdruk is belangrijk!

De manier waarop we mensen en goederen van A naar B vervoeren, heeft een negatieve invloed op het klimaat. Dat weten we. De meest impactvolle actie die we als verantwoordelijke consument kunnen ondernemen, is het maken van dagelijkse keuzes die helpen negatieve invloed zo klein mogelijk te houden. Verantwoordelijkheid nemen hiervoor is een van die keuzes. Bij Santander hebben we het eenvoudig gemaakt om de klimaatvoetafdruk van uw auto te compenseren en zo bij te dragen aan iets positiefs.

Met behulp van de voetafdrukcalculator die u op deze pagina vindt, kunt u de CO2e-uitstoot berekenen en betalen waarvoor uw auto verantwoordelijk is tijdens uw bezit. Santander garandeert dat uw bijdrage rechtstreeks gaat naar het ondersteunen van CO2-verminderende klimaatprojecten, geverifieerd door de meest uitgebreide en strengste internationale normen.

 

Onze C02 belofte: nul uitstoot in 2050