Ik heb een hogere kredietlimiet aangevraagd. Wanneer kan ik hiervan gebruik maken?

Als uw aanvraag voor een verhoging akkoord is, sturen wij u zo snel mogelijk een brief om dit aan u door te geven. Wij laten het u natuurlijk ook zo snel mogelijk weten wanneer uw aanvraag voor een verhoging niet akkoord is.