In deze categorie vindt u alle antwoorden op veelgestelde vragen over de tijdelijke verlaging van de overheid op de maximale rente naar 10% die geldt vanaf 10 augustus 2020 tot 1 juni 2022 voor nieuwe kredieten en nieuwe opnames uit bestaand doorlopend krediet.

Als deze verlaging voor uw huidige krediet geldt, heeft u vorig jaar persoonlijk bericht van ons gekregen.

De economische crisis die het COVID-19 virus veroorzaakt is acuut en zal sommigen diep treffen. Huishoudens kunnen in geldproblemen komen en zullen misschien meer krediet gaan afsluiten. Daarom vindt de overheid het belangrijk om nu extra te letten op verantwoorde kredietverlening. Een verlaging van de maximale kredietvergoeding  per jaar (oftewel de rente per jaar) is daarvoor…

De nieuwe maximale rente van 10% per jaar geldt voor nieuwe kredieten afgesloten na 10 augustus 2020 tot 1 juni 2022. • Heeft u momenteel een doorlopend krediet met een rente hoger dan 10% per jaar? Dan profiteert u ook van de verlaging bij alle nieuwe opnames uit uw krediet tussen 10 augustus 2020 tot 1 juni 2022. • Heeft u momenteel een doorlopend krediet met een jaarrent…

Nee, uw maandbedrag is vast en verandert niet.Wij hebben in uw contract (de kredietovereenkomst) met u afgesproken dat uw maandbedrag een bepaald percentage van het uitstaand saldo of uw kredietlimiet is. Dat verandert niet. terug naar veelgestelde vragen over de tijdelijke verlaging maximale rente

Nee. Uw maandbedrag verandert niet. De manier waarop u aflost ook niet. In uw contract (kredietovereenkomst) leest u hoe de aflossing werkt op uw krediet. Bij een doorlopend krediet lost u maandelijks 1,5% van de kredietlimiet af. De kredietlimiet is het maximale met u afgesproken bedrag dat u kunt opnemen. Bij Betaalplan of Betaal per Maand doorlopend krediet lost u maandel…

Als u geen nieuwe opnames of aankopen vanuit uw doorlopend krediet doet, dan verandert er niets voor u. De verlaging van de maximale rente geldt alleen voor nieuwe kredieten of nieuwe opnames van uw bestaande doorlopend krediet en voor de aankopen die u doet met uw Santander Card of MediaMarkt-betaalkaart. Het gevolg is dat u minder lang afbetaalt voor dit deel van uw krediet. …

Na afloop van de periode met tijdelijke verlaagde rente – dus vanaf 1 juni 2022 - wordt bij een doorlopend krediet het huidige rentetarief weer berekend. Uiteraard informeren wij u vooraf als u een doorlopend krediet heeft. Heeft u een doorlopend krediet afgesloten tussen 10 augustus 2020 - 31 mei 2022 via een winkel, webshop of direct op onze website met een rente van 10%?…

Had u al een doorlopend krediet vóór 10 augustus 2020? De rente die voor uw krediet gold toen u uw doorlopend krediet afsloot, vindt u terug in uw contract (kredietovereenkomst). Als die rente hoger is dan 10%, betaalt u tussen 10 augustus 2020 - 31 mei 2022 voor nieuwe opnames 10% rente per jaar. Vanaf 1 juni 2022 betaalt u voor nieuwe opnames weer de rente die in uw contrac…

Doorlopend krediet: Heeft u een doorlopend krediet, dan incasseren wij iedere maand automatisch het met u afgesproken maandbedrag. Daarvan is een deel aflossing en een deel rente. Dit doen wij zolang u een uitstaand saldo heeft. Heeft u geen uitstaand saldo/balans, dan incasseren wij niet. ⇒Wanneer u meer wilt aflossen dan het maandbedrag, dan mag u altijd een extra betaling d…

Wij hebben meerdere ABN bankrekeningnummers voor verschillende leenproducten.  Heeft uw een auto- of motorfinanciering via een dealer afgesloten, dan kunt u de bedragen overmaken naar bankrekening : NL37ABNA0487637518 Heeft uw een ander type financiering zoals een geldlening of MediaMarkt product, dan kunt u de bedragen overmaken naar bankrekening: NL22ABNA0487710150 Ver…

De rente op een persoonlijke lening (ook wel aflopend krediet genoemd) is een vooraf vastgestelde rente en is berekend over de hele looptijd van de lening. Deze rente staat vast en verandert niet zolang uw lening loopt. Ook de tijdelijke maatregel van de overheid verandert hier niets aan. terug naar veelgestelde vragen over tijdelijke verlaging maximale rente …

Als u een persoonlijke lening heeft of een (doorlopend) krediet zonder opnamemogelijkheid, dan verandert er niets voor u. De rente staat vast en verandert niet totdat alles is betaald. Dan is uw lening of krediet volledig afgelost en afgerond. Ook als u een doorlopend krediet heeft (met of zonder opnamemogelijkheid) met een jaarlijkse rente die lager is dan 10%, dan verandert…

Met dit krediet kunt u geen geld opnemen uit uw krediet of aankopen doen. Het kan zijn dat uw doorlopend krediet (tijdelijk) is omgezet naar een krediet zonder opnamemogelijkheid. Het kan ook zijn dat u persoonlijke lening heeft. In beide gevallen geldt de tijdelijke renteverlaging niet voor uw huidige financiering. terug naar veelgestelde vragen over de tijdelij…