Voor wie geldt de verlaging?

De nieuwe maximale rente van 10% per jaar geldt voor nieuwe kredieten afgesloten na 10 augustus 2020 tot 1 juni 2022.

Heeft u momenteel een doorlopend krediet met een rente hoger dan 10% per jaar? Dan profiteert u ook van de verlaging bij alle nieuwe opnames uit uw krediet tussen 10 augustus 2020 tot 1 juni 2022.

Heeft u momenteel een doorlopend krediet met een jaarrente lager dan 10%? Dan verandert er niets voor u.

Heeft u momenteel een Betaalplan of Betaal per Maand doorlopend krediet met een jaarrente hoger dan 10%? Dan profiteert u ook van de verlaging bij alle nieuwe opnames uit uw krediet tussen 10 augustus 2020 tot 1 juni 2022.

Heeft u een persoonlijke lening met een jaarrente hoger dan 10%? Dan verandert er niets voor u. De verlaging geldt alleen voor nieuwe leningen afgesloten tussen 10 augustus 2020 tot 1 juni 2022.

Heeft u een Betaalplan of Betaal per Maand persoonlijke lening met een jaarrente die hoger is dan 10%? Dan verandert er niets voor u. De verlaging geldt alleen voor nieuwe leningen afgesloten tussen 10 augustus 2020 tot 1 juni 2022.