Wijzigt er iets in mijn terugbetaling nu de rente tijdelijk lager is?

Nee. Uw maandbedrag verandert niet. De manier waarop u aflost ook niet. In uw contract (kredietovereenkomst) leest u hoe de aflossing werkt op uw krediet.

Bij een doorlopend krediet lost u maandelijks 1,5% van de kredietlimiet af. De kredietlimiet is het maximale met u afgesproken bedrag dat u kunt opnemen.

Bij Betaalplan of Betaal per Maand doorlopend krediet lost u maandelijks 3% van de balans af. De balans is het bedrag dat u heeft opgenomen van uw krediet, dit wordt ook wel het uitstaand saldo genoemd. Dat verandert dus niet.

Let op: voor kredieten afgesloten na 1 mei 2019 veranderen de voorwaarden wel per 1 maart 2021. Geldt dit ook voor u, dan heeft u inmiddels peroonlijk bericht van ons ontvangen. 

Het enige dat kan veranderen is dat u minder lang afbetaalt over het deel van het krediet dat u opneemt tussen 10 augustus 2020 tot 1 juni 2022 omdat u dan een lagere rente betaalt.