Wordt mijn maandbedrag lager?

Nee, uw maandbedrag is vast en verandert niet.
Wij hebben in uw contract (de kredietovereenkomst) met u afgesproken dat uw maandbedrag een bepaald percentage van het uitstaand saldo of uw kredietlimiet is. Dat verandert niet.