Welk legitimatie - of identiteitsbewijs accepteren we en hoe uploadt u deze. De antwoorden hierop vindt u in deze categorie.Upload de voor- en achterkant van een ID-bewijs altijd los van elkaar, dus NIET in 1 document.

For English click here

Wij accepteren: geldige ID-kaart; geldig paspoort; geldige verblijfsvergunning (verblijfstitel) + paspoort; heeft u de Nederlandse nationaliteit, dan wordt slechts in enkele gevallen ook het Nederlands rijbewijs geaccepteerd. Aandachtspunt: upload de voor- en achterkant los van elkaar, dus NIET in 1 document. Dus, gebruikt u de KopieID app van de overheid? Maak een…

We accept: valid ID card; valid passport; valid residence permit (verblijfstitel) + passport; if you have the Dutch nationality, then the Dutch driving license will only be accepted by exception. Attention: upload the front and back separately, so NOT in 1 document. So, are you using the government's CopyID app? Take a picture of the front and save it. Then take a p…