Wat controleert u eerst?

✔  Kijk wie de verzekeraar is: CNP Santander Insurance of London General Insurance.   
✔  U vindt de naam van de verzekeraar terug op het polisformulier van de Nabestaandenbescherming.

Het indienen van het formulier om een overlijden te melden betekent niet dat er automatisch recht is op een kwijtschelding van de schuld. De verzekeraar beoordeelt de situatie en gaat eerst na of aan alle voorwaarden voldaan is. 

 

 

Hoe verloopt het proces?

1.   Download het claimformulier (onderaan deze pagina);
2.   Vul dit volledig in;
3.   Stuur het ingevulde formulier en de gevraagde bijlage(n) zoals de overlijdensakte, naar het adres dat is aangegeven op het formulier;
4.   De verzekeraar opent een dossier en gaat na of er recht is op kwijtschelding van de schuld zodat de lening niet hoeft te worden afbetaald door de erven. 

Let op: een onvolledig ingevuld formulier of ontbrekende bijlagen kan de afhandeling van het dossier vertragen.

 

Wanneer kunt u een claim voor kwijtschelding indienen?  

▪ Als de overleden persoon -de verzekerde- jonger was dan 60 jaar op het moment van overlijden;
▪ En als de verzekerde overleden is door een ziekte (dus ook Covid-19).

De claim indienen doet de erfgenaam of andere nabestaande(n) met behulp van het claimformulier en een uittreksel of een kopie van de overlijdensakte (verkrijgbaar bij de gemeente).

 

Overlijden melden

CNP Santander Insurance:
(Voor polissen afgesloten na 17 april 2018)
Download het formulier
Mail het ingevulde formulier naar: customerservice@cnpsantander.com

London General Insurance:
(Voor polissen afgesloten voor 17 april 2018)
Neem contact op met LGI voor het claimformulier:
mail naar: info.nl@assurant.com of bel: 026 -75 05 790

Heeft u vragen over uw melding?

Hieronder vindt u de contactgegevens terug van de verzekeraar.

✔ Check eerst wie de verzekeraar is voordat u contact opneemt.

CNP Santander Insurance Life DAC
customerservice@cnpsantander.com
030 - 63 88 501

London General Life Company Limited
info.nl@assurant.com
026 - 75 05 790