Finale kwijting betekent dat u na akkoord met uw persoonlijke compensatieaanbod, geen klacht meer kunt indienen over de variabele rente op uw doorlopend krediet of de hoogte van het door u geaccepteerde compensatieaanbod. Dit geldt voor een klacht bij ons, maar ook bijvoorbeeld voor een klacht bij het Kifid of bij de burgerlijke rechter. Dit betekent dat u door akkoord te gaan…

Wij vinden het belangrijk dat zowel u als wij zekerheid hebben over de afspraken. Door finale kwijting te verlenen maken wij deze afspraken definitief en hebben we beiden zekerheid over de compensatie.

Nee, dit is niet mogelijk. Wij vinden het belangrijk dat de afspraken definitief zijn. Hierdoor is het niet mogelijk om compensatie te ontvangen zonder finale kwijting te verlenen.

Nee, dit is niet mogelijk. Met acceptatie van het compensatieaanbod en ondertekening van de vaststellingsovereenkomst, verleent u finale kwijting waardoor het niet mogelijk is om op een later moment alsnog een klacht in te dienen over de variabele rente op uw doorlopend krediet of de hoogte van het door u geaccepteerde compensatieaanbod. Dit geldt ook voor een klacht bij ons, b…

Als u behoefte heeft aan advies over de vraag of u het compensatieaanbod zou moeten accepteren, dan kunt natuurlijk altijd zelf contact opnemen met een adviseur die u hierbij kan helpen. Dat kan bijvoorbeeld de bemiddelaar zijn die u heeft geholpen bij het afsluiten van het doorlopend krediet. Wij geven geen advies. Het is belangrijk om te weten dat de Compensatieregeling die w…