Kan ik een klacht met betrekking tot mijn verzekering indienen?

Heeft u een klacht? Dan kunt u daarover een brief sturen naar de verzekeraar. Verwijs in uw brief naar het polisnummer. 

Bent u niet tevreden met de beslissing van de directie? Stuurt u dan een brief naar:
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag