Heeft u de Nabestaandenbescherming naast uw Persoonlijke Lening afgesloten en u overlijdt voordat uw lening is afbetaald, dan wordt de schuld afgelost die u op dat moment nog heeft* af. Heeft u de Nabestaandenbescherming afgesloten bij een Doorlopend Krediet, dan wordt altijd de kredietlimiet uitbetaald. Uw lening wordt afgelost en het restbedrag tot aan de kredietlimiet wordt…

De premie voor de Nabestaandenbescherming verschilt per leenproduct: Nabestaandenbescherming bij een Persoonlijke leningDe maandelijkse premie is 0,031% over uw leenbedrag, met een minimum van € 2,15 per maand. Verder betaalt u eenmalig €12,50 poliskosten aan de verzekeraar en eenmalige bemiddelingskosten van € 199,- aan Santander. De bemiddelingskosten worden ingehouden bij…

Voor iedereen tot 58 jaar die een Doorlopend Krediet of Persoonlijke Lening van Santander heeft. U kunt de verzekering Santander Nabestaandenbescherming direct bij uw lening afsluiten.

Als u bij ons een nieuwe lening aangaat en tussen de 18 en 58 jaar oud bent, kunt u de Santander Nabestaandenbescherming direct afsluiten bij uw lening om uw nabestaanden te beschermen.

Op de polis staat hoe lang de verzekering duurt. U betaalt premie per maand. De verzekering loopt minimaal één jaar. De verzekering loopt automatisch door. U hoeft daarvoor niets te doen. Als u de verzekering wilt stopzetten, kan dat op elk moment vanaf één jaar na de ingangsdatum van de verzekering.

Als u  de verzekering Santander Nabestaandenbescherming wilt stoppen, kunt u op elk moment vanaf één jaar na de ingangsdatum de bescherming opzeggen. Stuur, minimaal één maand vooraf, een brief met uw opzegging, klantnummer en uw handtekening naar de verzekeraar.

U kunt de Santander Nabestaandenbescherming direct bij uw aanvraag voor een offerte voor een Doorlopend Krediet of Persoonlijke Lening van Santander, aanvragen.

U bent klant bij Santander Consumer Finance S.A., branche Nederland met uw persoonlijke lening (lening op afbetaling) of uw doorlopend krediet. Santander Consumer Finance opereert als tussenpersoon om u een verzekering bij uw krediet aan te bieden. Dit betekent dat wij u een verzekering aanbieden via één van onze verzekeringspartners: CNP Santander Insurance (CNPSI) of London G…

Indien u een claim wenst in te dienen, doet u dit rechtstreeks via uw verzekeraar. Check eerst wie uw verzekeraar is: CNP Santander Insurance of London General Insurance. U vindt uw verzekeraar terug op uw polisformulier. Uw verzekeraar is afhankelijk van de datum waarop u de polis afgesloten heeft. Klik hier om na te gaan wie uw verzekeraar is. Bent u niet zeker? Neem dan con…

Onze verzekeringspartners werken zelf ook samen met een partij die uw claim zal behandelen. Wie uw claim behandelt, hangt af van de datum waarop u de polis afgesloten heeft. Polis tot en met 16 april 2018 : The Warranty Group (TWG) / Assurant ~ partner van London General Insurance (LGL/LGI) Polis vanaf 17 april 2018 : Marsh ~ partner van CNP Santander Insurance (CNPSI). …

Nee, u bent niet verplicht om de Nabestaandenbescherming af te sluiten. Wel beschermt dit uw familie tegen een extra financiële last bij overlijden.

Heeft u een klacht? Dan kunt u daarover een brief sturen naar de verzekeraar. Verwijs in uw brief naar het polisnummer.  Bent u niet tevreden met de beslissing van de directie? Stuurt u dan een brief naar:Klachteninstituut Financiële DienstverleningPostbus 932572509 AG Den Haag

Ja, uw leeftijd bepaalt voor een deel of u in aanmerking komt voor de verzekering. Voor de nabestaandenbescherming moet u tussen de 18 en 58 jaar oud zijn.

Er zijn een aantal risico's uitgesloten. In de algemene voorwaarden kunt u de lijst raadplegen. Deze lijst is niet limitatief.

Santander Consumer Finance biedt u via Chubb, het Familie Zorgplan. Deze verzekering kan in ieder geval de financiële zorgen wegnemen. Het Familie Zorgplan keert uit na overlijden ten gevolge van een ongeval waar ook ter wereld. U kunt zich al verzekeren voor een premie van €9,89 per maand voor een uitkering van €100.000 bij overlijden in Nederland en €200.000 bij overlijden in…

Na de eerste schok moeten meestal meteen al hoge uitgaven worden bekostigd. Niet altijd biedt uw zorgverzekering daarop een antwoord. Ook aanpassingen in het dagelijks leven zullen nodig zijn, die niet alleen de invalide zelf kunnen treffen maar ook de rest van het gezin. In een later stadium kunnen nog duurdere aanpassingen nodig zijn, denk hierbij bijvoorbeeld aan een aangepa…

Om te zorgen dat u uw vaste lasten kunt blijven betalen en de leuke dingen in het leven kunt blijven doen in geval van tijdelijke arbeidsongeschiktheid door een ongeval en- of ziekte of onvrijwillige werkloosheid, heeft CHUBB in samenwerking met Santander de verzekering Budget Bescherming ontwikkeld.Het is een verzekering die maximaal €425 per/maand uitkeert gedurende 12 maande…