Hoe dien ik een claim in?

Indien u een claim wenst in te dienen, doet u dit rechtstreeks via uw verzekeraar.

Check eerst wie uw verzekeraar is: CNP Santander Insurance of London General Insurance. U vindt uw verzekeraar terug op uw polisformulier. Uw verzekeraar is afhankelijk van de datum waarop u de polis afgesloten heeft. Klik hier om na te gaan wie uw verzekeraar is. Bent u niet zeker? Neem dan contact met ons op

Het indienen van een aangifte betekent niet dat u ook automatisch recht heeft op een tussenkomst vanwege de verzekeraar. De verzekeraar zal de schadeaangifte beoordelen aan de hand van de toepasselijke verzekeringsvoorwaarden om het recht op een tussenkomst vast te stellen.
Hoe verloopt het proces?
  1. Download het aangifteformulier. U vindt het aangifteformulier via onze website of via Mijn Rekening.
  2. Vul het document volledig in.
  3. Stuur het ingevulde document en de gevraagde bijlage(n) (bvb. overlijdensakte) terug naar het adres zoals aangegeven op het formulier.
  4. Uw verzekeraar opent een dossier en gaat na of u recht heeft op de claim.

Let op: een onvolledig ingevuld aangifteformulier of ontbrekende bijlagen kan de afhandeling van uw dossier vertragen. Kijk dus altijd goed na welke bewijsstukken of extra documenten nodig zijn.