Wat zijn de uitsluitingen voor de Nabestaandenbescherming?

Er zijn een aantal risico's uitgesloten. In de algemene voorwaarden kunt u de lijst raadplegen. Deze lijst is niet limitatief.