Verzekering blijvende invaliditeit bij ongeval

Na de eerste schok moeten meestal meteen al hoge uitgaven worden bekostigd. Niet altijd biedt uw zorgverzekering daarop een antwoord. Ook aanpassingen in het dagelijks leven zullen nodig zijn, die niet alleen de invalide zelf kunnen treffen maar ook de rest van het gezin. In een later stadium kunnen nog duurdere aanpassingen nodig zijn, denk hierbij bijvoorbeeld aan een aangepast voertuig.

Santander Consumer Finance biedt u via Chubb, de verzekering Brijvende Invaliditeit. De verzekering Blijvende Invaliditeit is ontwikkeld om in deze moeilijke tijden ondersteuning te bieden met de uitkering van een vast bedrag. U kunt zich al verzekeren voor een premie van €4,00 per maand voor een uitkering van maximaal €50.000 bij blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval.

Lees de Polisvoorwaarden >

Lees het Informatiedocument >