Onderteken met iDIN zegt dat ik niet gemandateerd ben om te ondertekenen?

Wanneer iDIN bij het ondertekenen zegt dat u niet gemandateerd bent om te ondertekenen, dan is de naam van de rekeninghouder niet dezelfde naam als in de leenaanvraag. Dit kan voorkomen bij een gezamenlijke rekening oftewel een en/of rekening waarbij u een bankpas heeft met beider namen en geen eigen inlog voor online bankieren. Gebruik in dat geval een andere bankrekening waarop u wel een eigen bankpas en heeft of neem contact op met uw bank.