Terug naar overzicht

Zo min mogelijk betaalproblemen bij onze klanten

In ons werk krijgen we te maken met klanten met geldproblemen. We willen er zoveel mogelijk aan doen dat onze klanten kunnen betalen en geen problemen krijgen. We hanteren hierbij het etisch manifest van de Schuldeiserscoalitie.

10 regels hoe we omgaan met klanten:

1. Wij hebben respect voor onze klanten.
2. Wij gaan om met klanten op een manier die we zelf verwachten van anderen.
3. We werken er zoveel mogelijk aan mee dat klanten kunnen betalen.
4. Wij geven klanten duidelijke informatie over wat we hen aanbieden.
5. Wij maken met onze klanten duidelijke afspraken over wat ze krijgen en hoe ze moeten betalen.
6. Op onze website kunnen klanten duidelijke informatie vinden over wat er gebeurt als ze niet betalen.
7. Als we weten dat klanten geldproblemen hebben, sturen we hen door naar hulpverleners. We houden ons daarbij wel aan de wetten en regels over privacy.
8. Klanten kunnen ervan uitgaan dat we hen eerlijk behandelen. We behandelen iedereen hetzelfde als de situaties hetzelfde zijn, maar niet als de situaties verschillend zijn.
9. Sommige klanten kunnen niet betalen. Met hen proberen we een oplossing te vinden. Klanten die niet willen betalen, kunnen verwachten dat we hen redelijk maar streng behandelen.
10. We hebben in onze organisatie afspraken over wat we doen om geld te krijgen van klanten die niet betalen. Die afspraken passen bij de inhoud van dit ethisch manifest. We hebben deze regels gemaakt met de landelijke coalitie Van Schulden naar Kansen. Deze schuldeisers zijn bezig met een andere werkwijze voor klanten met betalingsproblemen.

Onze belofte aan u:

* We zijn er om u te helpen en beloven u te helpen op een simpele, persoonlijke en eerlijke manier.
* We zullen ervoor zorgen dat de mensen die u verder helpen de juiste training en opleiding hebben gekregen zodat ze u goed kunnen helpen.
* We doen ons best om samen met u een betaalregeling af te spreken, die voor u en ons zeker haalbaar is.
* We zullen geen extra kosten rekenen op de momenten, dat we samen een betaalregeling hebben afgesproken, die u nakomt.
* We zullen elke klant individueel behandelen en alle beschikbare opties bespreken met u.