Ik heb een e-mail ontvangen waarin staat aangegeven dat ik mogelijk in aanmerking kom voor compensatie, maar ik moet eerst bepaalde controlevragen beantwoorden. Waarom moet ik deze vragen beantwoorden?

Wij vinden het belangrijk dat wij zorgvuldig omgaan met uw data. Wij willen zeker weten dat wij daadwerkelijk met u contact hebben voordat wij bepaalde (vertrouwelijke) informatie verstrekken. Daarvoor stellen wij bepaalde controlevragen. Nadat u deze controlevragen hebt beantwoord, ontvangt u een link waarmee u uw persoonlijke compensatieaanbod kan raadplegen.