Wij willen een verantwoordelijke financiële instelling zijn, die bijdraagt aan een duurzame toekomst voor iedereen.

Voor onze klanten
Voor onze klanten
 • We zijn open en gebruiken makkelijke taal zodat iedereen ons begrijpt;
 • We zorgen voor een veilige omgeving om cyberaanvallen en phishing (waarbij men probeert persoonlijke gegevens te stelen) te voorkomen;
 • We hebben procedures die ervoor zorgen dat de privacy van onze klanten niet geschaad wordt;
 • We proberen betaalproblemen zoveel mogelijk te voorkomen. Als dat niet lukt, proberen we altijd samen met de klant tot een financiële oplossing te komen;
 • Als een financiering niet verantwoord is - bijvoorbeeld als de vaste lasten ten opzichte van het inkomen te hoog zijn - dan verstrekken wij de financiering niet.
 • We hebben kredietvoorwaarden waarbij wij onze verantwoordelijkheden nemen.
Voor onze medewerkers
Voor onze medewerkers
 • We beoordelen onze medewerkers alleen op kwaliteit;
 • We moedigen de professionele ontwikkeling van onze medewerkers aan en ondersteunen dit van harte;
 • De processen in het dagelijkse werk van onze medewerkers zijn makkelijk;
 • We nemen mensen aan met een afstand tot de arbeidsmarkt;
 • We maken thuiswerken mogelijk;
 • We hebben een intern vertrouwenspersoon aangesteld; via onze klokkenluidersregeling kunnen medewerkers veilig en zonder gevolgen eventuele misstanden melden.
Voor onze maatschappij
Voor onze maatschappij
 • We moedigen onze medewerkers aan om met de fiets of het openbaar vervoer naar het werk te komen;
 • We houden rekening met de sociale- en ecologische gevolgen bij het nemen van nieuwe besluiten en het creëren van nieuwe processen en procedures;
 • Onze groep belegt in duurzame en nuttige energieprojecten;
 • Onze groep geeft beurzen aan studenten en ondernemers zodat zij zich verder kunnen ontwikkelen.