Wat is de Wet financieel toezicht (Wft)?

Wft betekent Wet financieel toezicht.  In deze wet is o.a. geregeld dat iedereen die een financiering aanbiedt bevoegd en deskundig is. Maar ook welke informatie u moet ontvangen voordat u tot lenen besluit. Iedereen die een financiering aanbiedt moet namelijk dezelfde informatie geven zodat u een vergelijk kunt maken en een goed oordeel kunt vormen. De AFM (Autoriteit Financiële Markten) zorgt ervoor dat de Wft op de juiste manier wordt nageleefd.