Hoe nu verder?

Als onverhoopt het ergste gebeurt wat u kunt indenken en een dierbare overlijdt die een verzekering heeft bij Santander, dan helpen wij u op deze pagina verder.

Wanneer kunt u een aangifte voor kwijtschelding indienen?

  • Als de overleden persoon -de verzekerde- jonger was dan 60 jaar op het moment van overlijden;
  • En als de verzekerde overleden is door een ziekte (dus ook Covid-19).

De aangifte of claim indienen doet de erfgenaam of andere nabestaande(n) met behulp van het aangifteformulier en een uittreksel of een kopie van de overlijdensakte (verkrijgbaar bij de gemeente).

Wat controleert u eerst?

Kijk wie de verzekeraar is: CNP Santander Insurance of London General Insurance.
U vindt de naam van de verzekeraar terug op het polisformulier van de Nabestaandenbescherming.

Het indienen van het formulier om een overlijden te melden betekent niet dat er automatisch recht is op een kwijtschelding van de schuld. De verzekeraar beoordeelt de situatie en gaat eerst na of aan alle voorwaarden voldaan is.

Hoe verloopt het proces?

Het proces voor CNP Santander Insurance:
(Polissen die zijn afgesloten na 17 april 2018)

  1. Download het formulier om aanspraak te maken op kwijtschelding van de schuld hier en vul het in.
  2. Mail het ingevulde formulier en een kopie van de overlijdensakte (verkrijgbaar bij de gemeente) naar: customerservice@cnpsantander.com
  3. De verzekeraar controleert of er recht is op kwijtschelding van de schuld zodat de lening niet hoeft te worden afbetaald door de erven en neemt contact met u op.

Het proces voor London General Insurance:
(Polissen die zijn afgesloten voor 17 april 2018)

  1. Stuur een mail met verzoek voor een formulier om aanspraak op kwijtschelding te maken naar info.nl@assurant.com of bel 026 -75 05 790
  2. Vult u a.u.b. het formulier volledig in en stuur het samen met een kopie van de overlijdensakte (verkrijgbaar bij de gemeente) naar het adres dat is aangegeven op het formulier.
  3. De verzekeraar gaat na of er recht is op kwijtschelding van de schuld zodat de lening niet hoeft te worden afbetaald door de erven en neemt contact met u op.

Let op: Een onvolledig ingevuld formulier of ontbrekende bijlagen kan de afhandeling van het dossier vertragen.

Heeft u vragen over uw melding?

Neem dan contact met ons op maar vergeet niet eerst te controleren wie de verzekeraar is. Dan kunnen we u beter van dienst zijn.

CNP Santander Insurance Life DAC

Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09:00 - 17:30 uur

London General Life Company Limited

Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09:00 - 17:30 uur