Hoe gaan jullie om met mijn gegevens?

Wij behandelen uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in lijn met de van toepassing zijnde privacywetgeving. Dit geldt uiteraard ook voor alle gegevens in verband met uw compensatieaanbod en de vaststellingsovereenkomst. Tevens verwijzen wij naar de Privacy Verklaring op onze website.