Wat is het rente-op-rente effect waarmee jullie rekening houden in jullie berekening?

Bij het berekenen van het compensatiebedrag houden wij rekening met het zogenoemde rente-op-rente effect.

Dit is in lijn met een uitspraak van de Commissie van Beroep van het Kifid van 10 augustus 2022. Deze uitspraak had weliswaar betrekking op een andere financiële dienstverlener, maar wij hebben besloten om deze lijn ook toe te passen in onze Compensatieregeling.

Het rente-op-rente effect houdt in dat als u minder rente had betaald, u meer had kunnen aflossen. Dat betekent dat uw uitstaande schuld in dat geval lager zou zijn geweest. De volgende maand had u dan minder rente hoeven betalen. Dit werkt ook omgekeerd. In onze berekening nemen wij dit rente-op-rente effect mee. Dit houdt concreet in dat wij in onze berekening het te veel betaalde bedrag aan rente, in mindering brengen op het uitstaande saldo van uw doorlopend krediet. Daarmee wordt voor de volgende maandtermijn de rente berekend over een lager saldo.