De compensatie te veel betaalde rente doorlopend krediet bestaat uit een aantal onderdelen:1. Marktrente: wij maken een berekening van de totale rente die u zou hebben betaald vanaf de start van uw krediet (maar niet eerder dan 1 januari 2008) tot 1 april 2018, indien de rente op uw krediet vanaf de start de marktrente zou hebben gevolgd. Wij gebruiken voor deze berekening de m…

U kunt op dit moment nog niet zien of u in aanmerking komt voor compensatie en hoe hoog uw compensatiebedrag zou worden.Wij zullen u een compensatie aanbieden als de rente op uw doorlopend krediet niet voldoende heeft meebewogen met de marktrente in de periode tussen 1 januari 2008 en 1 april 2018 en als het berekende compensatiebedrag hoger is dan 50 euro.Zodra wij hebben vast…

U ontvangt een compensatie van ons op het moment dat de te veel betaalde rente meer is dan 50 euro over de looptijd van uw doorlopend krediet. Dit betekent dat als uit de berekening volgt dat u 80 euro te veel aan rente heeft betaald, u een compensatie van 80 euro van ons ontvangt. Als uit de berekening volgt dat u 40 euro te veel aan rente heeft betaald, dan ontvangt u geen co…

Wij voeren de compensatieregeling per doorlopend krediet uit. Dit betekent dat als u één of meerdere keren van doorlopend krediet bent overgestapt door middel van een nieuwe kredietovereenkomst, wij voor ieder doorlopend krediet uitrekenen of u te veel rente heeft betaald. U ontvangt compensatie van ons als u per krediet meer dan 50 euro te veel rente heeft betaald.

Wij voeren de compensatieregeling per doorlopend krediet uit. Bij uw individuele berekening houden wij rekening met de wijzigingen binnen het doorlopend krediet, zoals een verhoging of verlaging van de kredietlimiet. U krijgt compensatie als u meer dan 50 euro te veel rente heeft betaald in de periode tussen 1 januari 2008 en 1 april 2018. Voor meer informatie over de berekenin…

Wij maken voor iedere klant een berekening op maat op basis van de bij ons bekende informatie. Voor meer informatie over de berekening kijkt u hier.Als u dan alsnog vragen heeft over de compensatieberekening, dan kunt u contact opnemen met ons via e-mail rente.compensatie@santander.nl of telefonisch 030-63888052. Heeft u een klacht over uw doorlopend krediet, dan kunt u gebruik…

Nadat u alle stappen van onze Compensatieregeling hebt doorlopen en u de vaststellingsovereenkomst heeft getekend, brengen wij het berekende compensatiebedrag in mindering op het openstaande saldo van uw doorlopend krediet. Dat betekent dat wij het compensatiebedrag van uw openstaande schuld aftrekken en daarmee uw schuld verkleinen. Is het compensatiebedrag groter dan uw opens…

Wij verrekenen de compensatie omdat elk krediet moet worden afgelost en wij vinden het belangrijk dat klanten niet langer aan een doorlopend krediet vastzitten dan nodig is. Door het compensatiebedrag af te trekken van uw openstaande schuld, verlagen wij uw schuld. Op deze manier kunt u het krediet sneller aflossen en gebruikt u het krediet niet langer dan nodig is.

In onze compensatieberekening houden wij rekening met de daadwerkelijk door u betaalde rente. Dit betekent dat als u in een periode geen of minder rente heeft betaald, wij dit meenemen in onze berekening. Voor meer informatie over de berekening van het compensatiebedrag kijkt u hier.

Als wij een deel van uw krediet hebben kwijtgescholden of afgeboekt in verband met een betalingsregeling, wordt het bedrag van de kwijtschelding of afboeking in mindering gebracht op het voor u berekende compensatiebedrag. Ook andere vormen van compensatie die u in het verleden van ons heeft ontvangen worden verrekend met het compensatiebedrag dat wij volgens onze Compensatiere…

Ja, u ontvangt wettelijke rente over het compensatiebedrag over de periode vanaf 1 april 2021 tot en met de met de datum dat wij u geïnformeerd hebben dat u in aanmerking komt voor compensatie.De berekening van wettelijke rente vanaf april 2021 is gekoppeld aan het in die maand beschikbaar komen van een uitspraak van de Commissie van Beroep van Kifid in een zaak van Santander (…

Bij het berekenen van het compensatiebedrag houden wij rekening met het zogenoemde rente-op-rente effect. Dit is in lijn met een uitspraak van de Commissie van Beroep van het Kifid van 10 augustus 2022. Deze uitspraak had weliswaar betrekking op een andere financiële dienstverlener, maar wij hebben besloten om deze lijn ook toe te passen in onze Compensatieregeling. Het rente-o…