Heeft het invloed op mijn compensatie als ik vanwege betalingsproblemen tijdelijk mijn maandbedrag niet betaal?

In onze compensatieberekening houden wij rekening met de daadwerkelijk door u betaalde rente. Dit betekent dat als u in een periode geen of minder rente heeft betaald, wij dit meenemen in onze berekening. Voor meer informatie over de berekening van het compensatiebedrag kijkt u hier.