Hoe wordt de compensatie berekend?

De compensatie te veel betaalde rente doorlopend krediet bestaat uit een aantal onderdelen:

1. Marktrente: wij maken een berekening van de totale rente die u zou hebben betaald vanaf de start van uw krediet (maar niet eerder dan 1 januari 2008) tot 1 april 2018, indien de rente op uw krediet vanaf de start de marktrente zou hebben gevolgd. Wij gebruiken voor deze berekening de marktrente die is aangewezen door het Kifid. Deze marktrente is gebaseerd op gegevens van De Nederlandsche Bank (DNB) en het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Deze marktrente gebruiken wij om te bepalen wat de door uw betaalde rente had moeten zijn als deze de marktrente had gevolgd.

2. Totaal betaalde rente: wij maken een berekening van de totaal door u betaalde rente vanaf de start van uw krediet (maar niet eerder dan 1 januari 2008) tot 1 april 2018.

3. Vergelijking: wij maken een vergelijking tussen de rente die u hebt betaald (stap 2) en de rente die betaald zou zijn indien de rente meebewoog met de marktrente (stap 1). Het verschil tellen wij, maand voor maand, bij elkaar op. Volgens de Kifid-methode mag de rente die u aan ons heeft betaald niet in uw nadeel zijn afgeweken van de marktrente. Dat betekent ook dat uit de berekening zou kunnen volgen dat u minder rente heeft betaald dan wanneer de rente op uw krediet de marktrente had gevolgd. Wanneer wij de rente van uw doorlopend krediet ooit hebben verlaagd of uw doorlopend krediet hebben omgezet naar een persoonlijke lening met een lagere rente, dan kan het bijvoorbeeld zo zijn dat uw rente (tijdelijk) lager is geweest dan was toegestaan als de rente was meebewogen met de marktrente. In dat geval heeft u minder rente betaald dan wanneer de rente met de marktrente was meebewogen. Dit betekent dat uw compensatiebedrag lager uitvalt. Mogelijk betekent dit ook dat u uiteindelijk geen recht heeft op compensatie. Wanneer u te veel rente heeft betaald, houden wij ook rekening met het zogenoemde rente-op-rente effect bij de berekening van het compensatiebedrag. Bij een doorlopend krediet betaalt u in veel gevallen een vast maandbedrag dat bestaat uit aflossing en rente. Het rente-op-rente effect houdt concreet in dat wij in onze berekening het bedrag dat u voor een bepaalde maand te veel aan rente zou hebben betaald, in mindering brengen op het uitstaande saldo van uw doorlopend krediet, waardoor u voor de volgende maand ook een lager rentebedrag zou hebben betaald. Dat werkt ook omgekeerd; als u in een maand te weinig rente heeft betaald, dan was de aflossing op uw krediet minder geweest en het uitstaande saldo hoger.

4. Correctie: afschrijvingen of kwijtingen die wij in het verleden aan u verleend hebben, worden van het bedrag dat resulteert na de berekening bij stap 3, afgetrokken.

Compensatiebedrag inclusief wettelijke rente


5. Compensatiebedrag: als het bedrag dat resulteert na de stappen 1 tot en met 4 hoger is dan 50 euro, komt u in aanmerking voor compensatie. Indien het berekende bedrag minder is dan 50 euro is het verschil tussen de marktrente en de rente op uw krediet zo klein, dat u geen compensatie ontvangt. Dit bedrag verhogen wij met de wettelijke rente vanaf 1 april 2021 tot en met de datum dat wij u geïnformeerd hebben dat u in aanmerking komt voor compensatie. Dit totale bedrag is het Compensatiebedrag. Waar wij uw volledige gegevens hebben, berekenen wij de compensatie over de gehele periode zoals omschreven in stap 1 en stap 2. Wanneer wij niet de volledige gegevens hebben, proberen wij een zo goed mogelijke inschatting te maken van het compensatiebedrag. Als u in aanmerking komt voor compensatie ontvangt u vanzelf bericht van ons. U hoeft niets te doen. We streven ernaar om aan het einde van het eerste kwartaal in 2024 klaar te zijn met alle berekeningen. Als u dan nog geen bericht van ons heeft ontvangen, kijkt u hier hoe te handelen.