Krijgt iedereen met een doorlopend krediet compensatie?

Huidige klanten van Santander met een doorlopend krediet komen in aanmerking voor compensatie als de variabele rente op het doorlopend krediet de beweging van de marktrente niet goed heeft gevolgd tussen 1 januari 2008 en 1 april 2018.

Personen die in het verleden klant waren van Santander maar waarvan het doorlopend krediet al is afgelost, komen niet in aanmerking voor compensatie op basis van de Compensatieregeling.

Heeft u een klacht over uw doorlopend krediet, dan kunt u gebruik maken van de mogelijkheid om bij ons een klacht in te dienen, bij het Kifid of een procedure starten bij de burgerlijke rechter. Informatie over onze klachtenprocedure kunt u hier vinden.