Wij zijn op dit moment druk bezig met het maken van alle berekeningen. Klanten die in aanmerking komen voor compensatie ontvangen automatisch een bericht zodra de berekening af is. Dit betekent dat u als klant op dit moment geen actie hoeft te ondernemen. We streven ernaar om aan het einde van het eerste kwartaal in 2024 klaar te zijn met alle berekeningen. Als u dan nog geen b…

Huidige klanten van Santander met een doorlopend krediet komen in aanmerking voor compensatie als de variabele rente op het doorlopend krediet de beweging van de marktrente niet goed heeft gevolgd tussen 1 januari 2008 en 1 april 2018. Personen die in het verleden klant waren van Santander maar waarvan het doorlopend krediet al is afgelost, komen niet in aanmerking voor compen…

Santander Consumer Finance is zelfstandig actief geworden op de Nederlandse markt op 1 januari 2008. De variabele rente van doorlopend kredieten die vóór 1 januari 2008 in Nederland werden aangeboden, is niet bepaald door Santander. Om deze reden biedt Santander geen compensatie aan over de periode vóór 1 januari 2008. Wij bieden wel compensatie aan vanaf 1 januari 2008 tot 1…

In april 2018 heeft Santander nieuwe algemene voorwaarden geïntroduceerd met hierin een nieuwe variabele renteclausule. De toepassing van deze algemene voorwaarden is overeengekomen met bestaande - en met nieuwe klanten van Santander. Ons standpunt hierin is dan ook dat met deze nieuwe algemene voorwaarden en de informatie op onze website, de onduidelijkheid is weggenomen over…