Waarom krijg ik geen compensatie, ondanks dat ik in het verleden een doorlopend krediet bij Santander heb gehad?

Niet iedereen die bij ons klant is of is geweest, komt in aanmerking voor compensatie op basis van de Compensatieregeling.

Personen die in het verleden klant bij ons waren maar dat niet langer zijn, komen niet in aanmerking voor compensatie onder de compensatieregeling. Daarnaast vergoeden wij geen compensatie over contracten die zijn afgesloten na 1 april 2018, omdat dit buiten de reikwijdte van de compensatieregeling valt.

Tenslotte komt uw doorlopend krediet niet in aanmerking voor compensatie als bij eerdere gerechtelijke- of Kifid-procedure uitspraken al naar uw doorlopend krediet is gekeken door een rechter of het Kifid. En ook niet als er eerder een finale regeling is getroffen. In deze gevallen zal u dan ook geen bericht van ons ontvangen over mogelijke compensatie.

Heeft u een klacht over uw doorlopend krediet, dan kunt u gebruik maken van de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij ons, bij het Kifid of een procedure starten bij de burgerlijke rechter. Vind hier meer informatie over onze klachtenprocedure.