General Data Protection Regulation

De Europese verordening "General Data Protection Regulation" (hierna: GDPR) voor Privacywetgeving is ingegaan op 25 mei 2018. 

Waarom informeren wij u over de privacywetgeving GDPR?

Wij informeren wij u over de GDPR omdat niet alleen onze, maar ook uw wettelijke verplichtingen als partner veranderen. Als een bedrijf niet voldoet aan deze wetgeving kunnen zij hoge boetes opgelegd krijgen door de autoriteit. Dat willen wij uiteraard voorkomen.

De GDPR in het kort

Het doel van de GDPR is om de persoonlijke gegevens (data) van EU burgers te beschermen. Het doel van deze wet is om de burger weer controle te geven over hun persoonlijke gegevens en de wet- en regelgeving hierover te versimpelen door één wet te maken die geldt in de hele Europese Unie. Het maakt ook niet uit waar de gegevens of de organisatie die de gegevens gebruikt zich bevindt.

Wat vragen wij van u?

Als onze partner heeft u van ons via e-mail een extra overeenkomst ontvangen, de Data Verwerking Overeenkomst (ook wel genoemd de Data Protection Agreement, of vanaf nu de “DPA”). Wij vragen de tekenbevoegde bestuurder(s) van uw bedrijf deze overeenkomst volledig in te vullen en te ondertekenen.

De DPA moet u vóór 30 april a.s. in PDF formaat aan ons terugsturen. Heeft u geen DPA ontvangen? Stuur dan een mail naar Partner Services en wij sturen u een nieuwe DPA toe.

Waarom moet u een DPA tekenen?

Als het gaat om data, kunnen ondernemingen twee rollen hebben: verwerker (processor) van data of hoofdverantwoordelijke (controller). U bent verwerker van de data. Dit betekent dat u, als onze partner, data met ons deelt. Wij zijn de hoofdverantwoordelijke van deze data. We zijn verplicht een contract met elke verwerker van gegevens te sluiten.

Wat is het doel van de DPA?

Als hoofdverantwoordelijke, hebben we de wettelijke verplichting dat u gegevens correct aan ons aanlevert. U moet zorgen dat u de maatregelen neemt binnen uw bedrijf om aan de verplichtingen van de GDPR te voldoen. Het doel is de bescherming van de rechten van uw klanten.

Wat staat er in de DPA?

In de overeenkomst staat duidelijk welke gegevens er gedeeld mogen worden. Hoe lang deze gebruikt mogen worden en met welk doel. En welke verplichtingen en welke rechten de verwerker en de hoofdverantwoordelijke heeft.

Vragen?
Klik hier voor meer informatie over de GDPR en de DPA. Lees deze informatie s.v.p. goed.
 

Ook kunt u altijd een mail sturen aan onze afdeling Partner Services.