Kan ik extra aflossen?

Ja, dit kan. Vervroegd aflossen kan gunstig zijn, omdat u dan eerder klaar bent met betalen en uiteindelijk minder rente betaalt. Hier gelden – in het geval van een persoonlijke lening – echter wel specifieke regels voor.

  • Voor extra of eerder aflossen van een persoonlijke lening betaalt u een boeterente. Dat hangt af van het moment in de looptijd van uw lening waarop u wilt aflossen.
  • Loopt uw lening nog één jaar of korter, dan is dat 0,5% van het eerder afgelost bedrag.
  • Zou uw lening nog langer dan één jaar doorlopen, dan is dat 1%.

Dus bereken altijd eerst of het voor u de moeite loont om eerder af te lossen.