Een doorlopend krediet geeft u flexibiliteit. U heeft hiermee eigenlijk een geldpotje waaruit u geld kunt pakken wanneer u het nodig heeft. U kunt geld opnemen tot aan uw kredietlimiet. Hoeveel en hoe vaak bepaalt u zelf. U beslist ook zelf waaraan u het besteedt. De rente die u betaalt voor dit gemak is variabel maar u betaalt alleen rente over het bedrag dat u opneemt. Neemt…

Heeft u geld opgenomen uit uw krediet dan betaalt u maandelijks een vast bedrag om uw krediet af te lossen. U betaalt het afgesproken vaste maandbedrag via automatische incasso, daar heeft u geen omkijken naar. Heeft u een doorlopend krediet bij Santander en het volledig openstaande bedrag betaald? Dan sluit Santander uw krediet. Hiervan heeft u eerder persoonlijk bericht ontva…

Ja, dat kan. Uw financiële situatie kan veranderen waardoor de huidige vorm van lenen niet meer bij u past. In dat geval is uw lening oversluiten wellicht een mogelijkheid. Kort gezegd houdt het oversluiten van uw krediet in dat u opnieuw geld leent om hiermee uw openstaande saldo van uw doorlopend krediet af te lossen. Vaak verandert u ook van leenvorm dat wil zeggen van een d…

De rente die u betaalt hangt af van het bedrag dat u leent. Een doorlopend krediet kent een variabel rentetarief. Dat betekent dat de rente kan dalen of stijgen tijdens de looptijd, dit in tegenstelling tot de rente bij een persoonlijke lening. Daar staat tegenover dat u een doorlopend krediet wel op ieder moment boetevrij en zonder andere kosten kunt aflossen, geheel of gedee…

Bij Santander betaalt u voor een doorlopend krediet alleen een rentevergoeding over het openstaande bedrag. U betaalt geen extra kosten of aansluitkosten. Rente betaalt u alleen over een openstaand bedrag. Heeft u alles afgelost, dan wordt uw krediet gesloten en is uw schuld volledig ingelost. Santander rekent geen administratiekosten. Lees meer over de kosten van een doorlope…

Het aflossen kan in de praktijk lang duren. Dat komt doordat ieder afgelost bedrag opnieuw is op te nemen en omdat u een laag vast bedrag per maand betaalt. Kredietverstrekkers gebruiken daarom vaak een zogenoemde theoretische looptijd. Heeft u het bedrag afgelost? Dan kunt u dit bedrag weer opnieuw gebruiken of het krediet stopzetten. Bij Santander is het niet meer mogelijk…

De rente van een doorlopend krediet is variabel. De kans is daardoor aanwezig dat u goedkoper of duurder uit bent dan u tijdens het moment van afsluiten had verwacht. Vraag hiernaar bij uw kredietverstrekker. Lees meer over de rente van een doorlopend krediet >

Consumptieve leningen zijn meestal niet fiscaal aftrekbaar en dat geldt ook voor een doorlopend krediet. Uitzonderingen zijn er echter altijd. Deze hangen deels af van het leendoel – dus wat u van plan bent om met het geld te doen. Het krediet is, in specifieke gevallen, aftrekbaar wanneer deze wordt toegepast voor het financieren van een verbouwing van het pand waarvandaan u w…