Als u geld leent, betaalt u naast de aflossing ook rente. Bij een doorlopend krediet is de rente variabel: één van de belangrijkste kenmerken van deze leenvorm. Dat betekent dat de rente tijdens de looptijd aangepast kan worden naar een hoger rentepercentage of een lager rentepercentage. Dit in tegenstelling tot een persoonlijke lening: hierbij is de rente altijd een vaststaand gegeven en krijgt u de garantie dat deze tijdens de looptijd niet verandert.

 

Hoe wordt het rentetarief bepaald?

Als u op zoek bent naar een doorlopend krediet ziet u dat er grote verschillen zijn tussen aanbieders op het gebied van rentetarief. Waar komt dit verschil in tarief vandaan? Om deze vraag te beantwoorden is het belangrijk om te weten hoe de rente is opgebouwd. Om de rente van een krediet te bepalen wordt er gekeken naar verschillende aspecten:

  • Inkoopprijs van het geld (ofwel marktrente)
  • Risicokosten
  • Operationele kosten
  • Winst
  • Overige

Inkoopprijs van het geld

De marktrente is de inkoopprijs van het geld dat u leent. Hoe hoger de marktrente, hoe meer rente u betaalt voor uw krediet. Leidend in de marktrente zijn meestal de Euribor-tarieven. Dit zijn tarieven waartegen Europese banken elkaar leningen verstrekken. Dit kan dagelijks anders zijn. De marktrente stijgt als de Euribor-tarieven stijgen. Daarop hebben kredietaanbieders geen invloed. 

Risicokosten

Niet ieder krediet wordt keurig terugbetaald door een geldlener. Soms door onwil maar meestal door onmacht. Iedere kredietverstrekker probeert dit natuurlijk zoveel mogelijk te voorkomen want niemand is erbij gebaat als een lening niet afgelost kan worden; de geldlener niet maar ook de geldverstrekker niet. De kosten die veroorzaakt worden door niet - op tijd - af te lossen zijn de risicokosten. Door iedere leenaanvraag uitgebreid te checken en bewijsdocumenten op te vragen van bijvoorbeeld inkomen en lasten en deze te beoordelen, zorgt Santander ervoor dat de risicokosten zo laag mogelijk gehouden kunnen worden.

Operationele kosten

Dit zijn de kosten voor bijvoorbeeld personeel, kantoor, apparatuur, reclame etcetera. Kortom: alle kosten die nodig zijn om een bedrijf draaiende te houden.

Winst

Een succesvol bedrijf maakt winst. Geen winstmarge betekent uiteindelijk dat er geen reden is om door te gaan met zakendoen. Ook investeerders zien graag rendement terug uit het geld en de overige middelen die ze geïnvesteerd hebben. In ons geval is dat de Santander Groep, de vierde grootste bank ter wereld, waarvan Santander Consumer Finance onderdeel uitmaakt. En - last but not least - gaat een belangrijk deel van deze marge naar het verbeteren van onze services en innovaties zoals de Santander App.

Overige

Buiten deze factoren kijken sommige kredietverstrekkers ook naar leeftijd, inkomen of betalingen uit uw verleden; alles wordt bekeken om te bepalen hoeveel rente u moet betalen. Dan kan het voorkomen dat de kredietverstrekker een hoger risico ziet in uw persoon - bijvoorbeeld omdat u in het verleden specifieke leenvoorwaarden niet bent nagekomen - en dan zou u een hoger rentetarief kunnen krijgen. Santander doet dat overigens niet. Iedereen krijgt bij ons een gelijke behandeling. 

 

Wat voor invloed heeft een rentedaling of -stijging op de looptijd en kosten?

Zorgt een van de hierboven genoemde factoren voor een daling van de rentepercentages? Dan wordt niet het het maandelijkse bedrag dat u betaalt lager maar dan zorgt dat voor een kortere looptijd en dus voor lagere kosten op uw consumptief krediet. Bij een stijging van de rente werkt dit juist precies andersom. De looptijd neemt dan toe waardoor de totale kosten op uw doorlopend krediet uiteindelijk stijgen want uw maandbedrag blijft immers gelijk. 

 

Hoe kan ik besparen op mijn rentekosten?

Wilt u een doorlopend krediet aanvragen en besparen op uw rentekosten? Dan loont het de moeite om tussentijds extra af te lossen. Dan wordt de looptijd van uw krediet korter en tenslotte betaalt u de kredietverstrekker dan, over het geheel genomen, een stuk minder rente.

Is de rente van een doorlopend krediet aftrekbaar?

Een doorlopend krediet is een consumptief krediet. De rente die u betaalt over deze vorm van lenen is in principe niet aftrekbaar van de belasting als u het krediet gebruikt voor bijvoorbeeld een auto of reis of de boodschappen. Gebruikt u het krediet echter voor een verbouwing van uw eigen huis, dan kan de betaalde rente in sommige gevallen wel in aanmerking komen voor belastingaftrek. U kunt zelf op de website van de Belastingdienst controleren onder welke voorwaarden dat is en wat er voor uw situatie geldt.

Bij Santander kunt u geen doorlopend krediet meer afsluiten. Kijk hier voor meer informatie over de rente bij een persoonlijke lening.