Hoe gaan jullie om met mijn gegevens?

Santander behandelt uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in lijn met de van toepassing zijnde privacywetgeving. Dit geldt uiteraard ook voor alle gegevens in verband met uw compensatieaanbod. Wij verwijzen voor een uitgebreidere toelichting naar het Privacy statement op onze website