Wat is mijn compensatiebedrag en waar kan ik dit zien?

Wij zullen u een compensatie aanbieden indien de rente op uw doorlopend krediet niet voldoende heeft meebewogen met de marktrente. De berekening van het compensatiebedrag wordt voor iedere klant op maat uitgevoerd. Voor een toelichting op de wijze van berekening verwijzen wij naar de webpagina “Hoe berekenen wij de compensatie?” 

Zodra wij hebben vastgesteld dat u in aanmerking komt voor compensatie en wij hebben uw compensatiebedrag berekend, dan ontvangt u vanzelf het compensatieaanbod van ons. U kan op dit moment nog niet zien of u in aanmerking komt voor compensatie en hoe hoog uw compensatiebedrag in dat geval wordt.