Krijgt iedereen met een doorlopend krediet compensatie?

Huidige klanten van Santander met een doorlopend krediet komen in aanmerking voor compensatie als de variabele rente op het doorlopend krediet de beweging van de marktrente niet goed heeft gevolgd.

Personen die in het verleden klant waren van Santander maar waarvan het doorlopend krediet al is afgelost, komen niet in aanmerking voor compensatie op basis van de compensatieregeling.