Ik heb een doorlopend krediet afgesloten bij Santander na 1 april 2018. Ontvang ik compensatie?

Nee, doorlopend kredieten afgesloten na 1 april 2018 komen niet in aanmerking voor compensatie onder de compensatieregeling. Het compensatiebedrag wordt namelijk berekend tot 1 april 2018. Voor een nadere toelichting hierop verwijzen wij naar het antwoord op de vraag “Waarom wordt de compensatie berekend tot 1 april 2018?”