Waarom krijg ik geen compensatie, ondanks dat ik in het verleden een doorlopend krediet bij Santander heb gehad?

Niet iedereen die bij ons klant is of is geweest komt in aanmerking voor compensatie op basis van de compensatieregeling. Personen die in het verleden klant bij ons waren maar dat niet langer zijn, komen niet in aanmerking voor compensatie onder de compensatieregeling. Daarnaast vergoeden wij geen compensatie over contracten die zijn afgesloten na 1 april 2018 omdat dit buiten de reikwijdte van de compensatieregeling valt. Tenslotte komt uw doorlopend krediet niet in aanmerking voor compensatie indien bij eerdere vonnissen of Kifid-uitspraken al naar uw doorlopend krediet is gekeken door een rechter of het Kifid. In deze gevallen zal u dan ook geen brief van ons ontvangen over mogelijke compensatie.

Indien u een klacht heeft over uw doorlopend krediet, dan kunt u gebruik maken van de mogelijkheid om bij ons een klacht in te dienen. Hier kunt informatie vinden over onze klachtprocedure: [-----].