Welk identiteitsbewijs moet ik uploaden?

Wij accepteren:

  • geldige ID-kaart;
  • geldig paspoort;
  • geldige verblijfsvergunning (verblijfstitel) + paspoort;
  • heeft u de Nederlandse nationaliteit, dan wordt slechts in enkele gevallen ook het Nederlands rijbewijs geaccepteerd.

Aandachtspunt: upload de voor- en achterkant los van elkaar, dus NIET in 1 document.

  • Dus, gebruikt u de KopieID app van de overheid? Maak een foto van de voorkant en sla deze op. Maak daarna een foto van de achterkant en sla deze apart op. Zo kunt u beide zijden separaat uploaden.
  • Of, uploadt u een foto of scan? Fotografeer of scan de voor – en achterkant los van elkaar (horizontaal!) en upload iedere zijde apart.