Welke soort financiering u ook aanvraagt, het is altijd nodig dat de gegevens die u invult in uw aanvraag, ook kunt bewijzen. Dat klinkt misschien ingewikkeld maar dat is het niet. Want wij begeleiden u stap voor stap door uw aanvraag via e-mail. Voor het uploaden van bewijsdocumenten krijgt u via e-mail een link die alleen persoonlijk voor u is. Via de link upload u de documenten direct in een beveiligde omgeving.

Bent u gehuwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan is het belangrijk dat u het e-mailadres van uw partner invult zodat uw partner zelf zijn/haar bewijsdocumenten kan uploaden en ook het financieringscontract kan ondertekenen.

 

Welke documenten u moet overleggen als bewijs, hangt af van uw persoonlijke situatie. Maar de volgende documenten zijn altijd belangrijk: IDENTITEIT Kopie (of foto in jpeg/jpg formaat) van paspoort of ID-kaart (eventueel inclusief verblijfsvergunning); Of een pdf van uw identiteitsbewijs via de KopieID app van de overheid; INKOMSTEN - LASTEN Recente (niet ouder dan 2…

Uw partner moet dezelfde documenten uploaden als u, dus sowieso een legitimatiebewijs (mag een foto zijn in jpeg of jpg formaat) of een pdf van het identiteitsbewijs via de KopieID app van de overheid en loonstrook/-stroken in pdf formaat uploaden. Heeft u een gezamenlijke privé bankrekening waarop uw beider inkomen wordt gestort en uw gezamenlijke lasten worden afgeschreven, d…

Wij accepteren: geldige ID-kaart; geldig paspoort; geldige verblijfsvergunning (verblijfstitel) + paspoort; heeft u de Nederlandse nationaliteit, dan wordt slechts in enkele gevallen ook het Nederlands rijbewijs geaccepteerd. Aandachtspunt: upload de voor- en achterkant los van elkaar, dus NIET in 1 document. Dus, gebruikt u de KopieID app van de overheid? Maak een…

Het aantal loon- of salarisstroken dat u moet uploaden hangt af of u per maand of per week wordt uitbetaald en of u structureel overwerkt en/of een bonus ontvangt. Upload altijd uw meest recente loonstrook/loonstroken (maximaal 2 maanden oud). Maandbetaling: Upload 1 loonstrook van een volledige maand. Heeft u structureel onregelmatigheidstoeslag of overuren? Upload dan 3 lo…

Een bankafschrift van een volledige maand laat ons zien dat daadwerkelijk dat inkomen wordt gestort wat u in uw aanvraag aangegeven heeft. Het laat ook zien wat het bedrag aan uw woonlasten is (huur of hypotheek) en of u bijvoorbeeld alimentatie betaalt en hoeveel. → Kortom: het geeft uw inkomsten en lasten aan. Daarom mag u ook niets doorstrepen of doorhalen op uw bankafschri…

Voor een leenaanvraag heeft u een bankafschrift nodig. We hebben hieronder een overzicht gegeven hoe een bankafschrift te donwloaden van zoveel mogelijk banken, op alfabetische volgorde.: ABN AMRO 1. Log in op uw rekening bij ABN AMRO. 2. Klik op de betreffende rekening. 3. Klik bovenin het scherm op 'Tools'. 4. Vervolgens klikt u op 'Afschriften' en 'Fin. Jaaroverzicht'. 5. S…

Als de looptijd van de door u aangevraagde financiering zal doorlopen tot na de pensioendatum van u of uw partner, vragen wij een pensioenoverzicht op.  terug naar veelgestelde vragen uploaden documenten

Ga naar www.mijnpensioenoverzicht.nl en log in met uw DigiD. Ga naar Menu en Selecteer Download en download uw volledig pensioenoverzicht als PDF. Sla dit bestand op en upload het op de Uploadpagina via de e-mail die u van ons ontvangen heeft. Overigens is het downloaden van uw pensioenoverzicht gratis.

BRP staat voor Basis Registratie Personen. Wanneer op één - of meer - van de door u geüploade documenten, het adres niet hetzelfde is als het adres dat is vermeld in uw financieringsaanvraag, dan vragen wij een uittreksel op uit de Basis Registratie van de gemeente waar u woont. Dit is dus een extra document dat wij nodig hebben voor de beoordeling van uw financieringsaanvraag.…

Deze kun u gratis downloaden van www.mijnoverheid.nl  Log in op www.mijnoverheid.nl met uw DigiD Menu selecteer identiteit Bekijk persoonsgegevens. Daar vindt u al uw gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) Sla het op als een PDF bestand Upload het op onze Uploadpagina via de e-mail die u van ons ontvangen heeft

Als op het door u geüploade bankafschrift niet duidelijk blijkt dat u huur betaalt, vragen wij u om uw huurovereenkomst te uploaden. Wij hebben dan alle pagina's van uw huurovereenkomst nodig. U kunt de huurovereenkomst als pdf uploaden op onze Uploadpagina via de e-mail die wij u hierover hebben verstuurd.

Als op het door u geüploade bankafschrift niet duidelijk blijkt dat u hypotheek betaalt of hoe hoog dat bedrag is, vragen wij u om de ondertekende hypotheekofferte van uw huidige hypotheekbetalingen te uploaden. Wij hebben dan alle pagina's van de hypotheekofferte nodig. U kunt de hypotheekofferte als pdf uploaden op onze Uploadpagina via de e-mail die wij u hierover hebben ver…

Which documents you need to submit as proof depends on your personal situation. But the following documents are always important: Copy (or photo in jpeg/jpg format) of passport or ID card (possibly including residence permit); Or a PDF of your proof of identity via the CopyID app from the government; Recent (not older than 2 months) pdf of a full month's bank statement (to…

We accept: valid ID card; valid passport; valid residence permit (verblijfstitel) + passport; if you have the Dutch nationality, then the Dutch driving license will only be accepted by exception. Attention: upload the front and back separately, so NOT in 1 document. So, are you using the government's CopyID app? Take a picture of the front and save it. Then take a p…

The number of pay slips, or salary slips, that you have to upload depends on whether you are paid per month or per week, and whether you structurally working overtime and/or receive a bonus. Always upload your most recent payslip/payslips (maximum 2 months old). Monthly payment: Upload 1 payslip of a full month. Do you have a structural irregularity allowance or overtime? Th…

A full month's bank statement shows us that the income you have, indicated in your application, is actually deposited. It also shows the amount of your housing costs (rent or mortgage) and whether you pay alimony, for example, and how much.In short: it indicates your income and expenses. That is why you may not cross out or strike out anything on your bank statement and everyth…

For a loan application, you must also upload a full month's bank statement. Please note: do not black out or cross out anything, we must be able to read everything. ⇒ Or simpler: give one-time permission via iDIN to provide insight into your bank statement, safely and securely via your bank's own login method!! You don't have to download or upload anything :-)ABN AMRO 1. Login…

Wilt u weten hoeveel u kunt lenen en meteen weten wat dan uw maandbedrag zou worden? Maak dan gebruik van onze handige online rekentool en kies uw looptijd. Hoe langer de looptijd, hoe lager het maandbedrag. U ziet dan ook meteen in één oogopslag wat de kenmerken van de door u gewenste lening zijn, zoals bijvoorbeeld looptijd en kosten!  Bereken uw lening en vra…

Heel eenvoudig, klik hier en vraag direct een offerte aan.

Als wij uw aanvraag hebben ontvangen, doen wij eerst een toetsing bij Bureau Krediet Registratie (BKR) om te zien of u andere leningen heeft of heeft gehad. Ook kijken we hoe het terugbetalen van deze lening verloopt of verlopen is. Verder bekijken we alle gegevens die u heeft opgegeven. Dit is een automatisch proces en gebeurt binnen enkele minuten. Als wij uw aanvraag accept…

Als uw aanvraag definitief is goedgekeurd, wordt het bedrag binnen twee werkdagen op uw betaalrekening bijgeschreven.

Wij storten het geld na definitieve goedkeuring op de door u opgegeven bankrekening. U kunt het dan direct gebruiken zoals u het wilt.

Als u een Besloten Vennootschap heeft en loonstroken kunt overleggen, kunt u bij ons een lening aanvragen voor consumptief krediet. We verstrekken geen zakelijke kredieten, behalve voor Financial Lease.

Ja. Als uw aanvraag is afgewezen, kunt u na zes maanden weer een nieuwe leenaanvraag doen.

De gratis aflosservice (ook wel oversluitservice genoemd) regelt het aflossen van uw bestaande lening(en) en het oversluiten hiervan naar één voordelige lening bij Santander. U heeft er dan geen omkijken naar. Als u hiervan gebruik wilt maken, vinkt u deze keuze aan bij de aanvraag van uw offerte.

Ja. Lenen bij Santander is vaak voordeliger dan lenen bij de meeste grote banken. Dit kan u zelfs honderden euro's per jaar voordeel opleveren. Kijk en vergelijk het zelf Lening oversluiten

Ja. Het kan in veel gevallen zelfs goedkoper voor u zijn om uw lening te laten oversluiten door Santander. Onze gratis aflosservice regelt dit graag voor u zodat u er geen omkijken naar heeft. Klik aflosservice aan bij de aanvraag van uw lening! Of klik eerst op de button voor meer informatie.  Oversluiten lening