Waarom moet ik een BRP uploaden?

BRP staat voor Basis Registratie Personen.

Wanneer op één - of meer - van de door u geüploade documenten, het adres niet hetzelfde is als het adres dat is vermeld in uw financieringsaanvraag, dan vragen wij een uittreksel op uit de Basis Registratie van de gemeente waar u woont. Dit is dus een extra document dat wij nodig hebben voor de beoordeling van uw financieringsaanvraag. 

Bijvoorbeeld wanneer u onlangs bent verhuisd, kan het gebeuren dat het adres op uw loonstrook/bankafschrift, of op die van uw partner, niet overeenkomt met het adres dat u heeft opgegeven in de aanvraag.