Een gezamenlijke bankrekening en ondertekenen met iDIN

Heeft u een gezamenlijke bankrekening met een bankpas waarop uw beider namen staan?

Informeer dan bij uw bank of u met iDIN kunt ondertekenen. Het kan zijn dat iDIN zegt dat u niet gemandateerd bent om te ondertekenen. Dat betekent dat iDIN u niet herkent omdat u bij de bank anders geregistreerd staat, met andere woorden: de naam van de bankrekeninghouder is niet hetzelfde als in de leenaanvraag omdat het een en/of rekening betreft.

Gebruik in dat geval een andere bankrekening waarop u een eigen bankpas en inlog heeft om te ondertekenen. Of neem contact op met uw bank.