Wat betekent de Wet financieel toezicht voor u als klant?

De Wet financieel toezicht zorgt ervoor dat u als consument beter beschermd bent tegen te veel lenen (overkreditering). Maar ook zorgen de regels van de Wft ervoor dat u beter geïnformeerd bent over het aangaan van een lening. Zo kunt u een bewuste keuze maken.