Voor het uploaden van een bankafschrift vragen we altijd een afschrift van een volledige maand van uw Nederlandse privérekening. U mag niets weglakken of doorstrepen, we moeten alle inkomsten en uitgaven kunnen zien zodat we een gedegen beslissing over uw leenaanvraag kunnen nemen. 

For English, click here

Een bankafschrift van een volledige maand laat ons zien dat daadwerkelijk dat inkomen wordt gestort wat u in uw aanvraag aangegeven heeft. Het laat ook zien wat het bedrag aan uw woonlasten is (huur of hypotheek) en of u bijvoorbeeld alimentatie betaalt en hoeveel. Kortom: het geeft uw inkomsten en lasten aan. Daarom mag u ook niets doorstrepen of doorhalen op uw bankafschrift…

Voor een leenaanvraag moet u ook een bankafschrift van een volledige maand uploaden. Let op: maak niets zwart of streep niets door, we moeten alles kunnen lezen.For a loan application, you must also upload a full month's bank statement.Please note: do not black out or cross out anything, we must be able to read everything.Hieronder vindt u een overzicht van zoveel mogelijk bank…

A full month's bank statement shows us that the income you have, indicated in your application, is actually deposited. It also shows the amount of your housing costs (rent or mortgage) and whether you pay alimony, for example, and how much.In short: it indicates your income and expenses. That is why you may not cross out or strike out anything on your bank statement and everyth…