Welke loonstroken u moet u uploaden zodat wij uw aanvraag goed kunnen beoordelen, lees verder in deze categorie.

For English, click here

Het aantal loon- of salarisstroken dat u moet uploaden hangt af of u per maand of per week wordt uitbetaald en of u structureel overwerkt en/of een bonus ontvangt. Upload altijd uw meest recente loonstrook/loonstroken (maximaal 2 maanden oud). Maandbetaling: Upload 1 loonstrook van een volledige maand. Heeft u structureel onregelmatigheidstoeslag of overuren? Upload dan 3 lo…

The number of pay slips, or salary slips, that you have to upload depends on whether you are paid per month or per week, and whether you structurally working overtime and/or receive a bonus. Always upload your most recent payslip/payslips (maximum 2 months old). Monthly payment: Upload 1 payslip of a full month. Do you have a structural irregularity allowance or overtime? Th…