Dit kan van invloed zijn. Als uw doorlopend krediet is omgezet naar een persoonlijke lening en hierbij is voor de periode na de omzetting naar een persoonlijke lening sprake van een lagere rente dan volgt uit het Kifid beoordelingskader, dan houden wij hiermee rekening bij het berekenen van het compensatiebedrag.

Diverse kredietaanbieders die hun klanten compenseren voor te veel betaalde rente door middel van een compensatieregeling volgen op hoofdlijnen de uitspraken van het Kifid. Desondanks zijn er verschillen tussen de compensatieregelingen. Dit heeft te maken met bepaalde keuzes, bijvoorbeeld om wettelijke rente wel of niet te vergoeden en het rente-op-rente effect wel of niet mee…

Nee, indien u uw claim hebt aangemeld bij de Claimservice van de Consumentenbond en zij vragen van u 10% van de ontvangen compensatie, dan moet u deze kosten zelf afdragen aan de Consumentenbond. Wij zullen deze kosten niet voor u vergoeden.

Santander behandelt uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in lijn met de van toepassing zijnde privacywetgeving. Dit geldt uiteraard ook voor alle gegevens in verband met uw compensatieaanbod. Wij verwijzen voor een uitgebreidere toelichting naar het Privacy statement op onze website

Indien u in het verleden de door u betaalde rente op uw doorlopend krediet in de aangifte inkomstenbelasting heeft afgetrokken, dan dient u de compensatie die u van ons ontvangt op te geven in uw aangifte inkomstenbelasting. Het kan daarnaast zo zijn dat de compensatie nog andere fiscale gevolgen heeft, bijvoorbeeld voor uw eventuele toeslagen. Hiervoor dient u contact op te ne…