Wij zijn op dit moment druk bezig met het maken van alle berekeningen, maar dit kost tijd. Het kan daarom zo zijn dat u nog niets van ons heeft vernomen. Klanten die in aanmerking komen voor compensatie ontvangen automatisch een bericht zodra de berekening af is. Wij streven ernaar om [in het vierde kwartaal van dit jaar] klaar te zijn met alle berekeningen. Indien wij menen d…

Niet iedereen die bij ons klant is of is geweest komt in aanmerking voor compensatie op basis van de compensatieregeling. Personen die in het verleden klant bij ons waren maar dat niet langer zijn, komen niet in aanmerking voor compensatie onder de compensatieregeling. Daarnaast vergoeden wij geen compensatie over contracten die zijn afgesloten na 1 april 2018 omdat dit buiten…

Nee, doorlopend kredieten afgesloten na 1 april 2018 komen niet in aanmerking voor compensatie onder de compensatieregeling. Het compensatiebedrag wordt namelijk berekend tot 1 april 2018. Voor een nadere toelichting hierop verwijzen wij naar het antwoord op de vraag “Waarom wordt de compensatie berekend tot 1 april 2018?”

De berichten omtrent mogelijke compensatie sturen wij naar de bij ons bekende contactpersoon.

Wij vinden het belangrijk dat wij zorgvuldig omgaan met uw data. Wij willen zeker weten dat wij daadwerkelijk met u contact hebben voordat wij bepaalde (vertrouwelijke) informatie verstrekken. Daarvoor stellen wij bepaalde controlevragen. Nadat u deze controlevragen hebt beantwoord, ontvangt u een link waarmee u uw persoonlijke compensatieaanbod kan raadplegen.

iDIN is een dienst van banken waarmee u als consument gemakkelijk en veilig kan inloggen. U logt hiermee in op dezelfde manier als bij de bank waar u uw online geldzaken regelt. Door in te loggen via iDIN, geeft u zelf opdracht aan uw bank om de gegevens te verstrekken die voor ons nodig zijn om u te kunnen identificeren. [De gegevens die wij van uw bank ontvangen zijn: uw naam…

Niet alle banken maken gebruik van iDIN. Dit geldt bijvoorbeeld voor KNAB. Als uw bank er niet tussenstaat, betekent dit dat uw bank geen gebruik maakt van iDIN. Mocht u ook een bankrekeningnummer hebben bij een bank die wel gebruik maakt van iDIN, dan kan u die bank selecteren. Mocht u alleen een bankrekeningnummer hebben bij een bank die nog geen gebruik maakt van iDIN, dan v…

Het is alleen mogelijk om met een Nederlands rekeningnummer gebruik te maken van iDIN voor de identificatie. Als u geen Nederlands rekeningnummer heeft, dan vragen wij u om contact op te nemen met [----] via [-----]. Wij zullen in dat geval door middel van extra controlevragen uw identiteit controleren, waarna wij u alsnog toegang kunnen geven tot uw persoonlijke compensatieaan…

Wij verzoeken u om contact op te nemen met de bank waar u internetbankiert indien het inloggen via iDIN niet werkt. Wij zijn helaas niet in staat om u te assisteren bij de iDIN inlog, nu dit via de bank waar u internetbankiert verloopt.

Indien u door ons geïnformeerd bent dat u in aanmerking komt voor compensatie, maar u wenst uw compensatieaanbod schriftelijk te ontvangen in plaats van via de computer, dan kunt u dit opvragen via [-----]. Wij vragen u er rekening mee te houden dat het schriftelijke proces langer duurt dan het proces via de computer.

In uw compensatieaanbod vindt u het bedrag van de compensatie en een omschrijving over de wijze waarop wij de berekening hebben uitgevoerd. [Indien u de volledige berekening wenst in te zien, kunt u dit opvragen via -----] [CHECK SCF]