Kan ik een nadere specificatie inzien van de berekening die ten grondslag ligt aan het compensatieaanbod?

In uw compensatieaanbod vindt u het bedrag van de compensatie en een omschrijving over de wijze waarop wij de berekening hebben uitgevoerd. [Indien u de volledige berekening wenst in te zien, kunt u dit opvragen via -----] [CHECK SCF]